Pomorskie wentylacja mechaniczna

W domach pasywnych Pomorskie wentylacja mechaniczna jest podstawową instalacją, która rodzi zapotrzebowanie na komfort cieplny. Powietrze nawiewane i wywiewane w domu energooszczędnym jest ciepłe, co wymaga maksymalnego odzysku ciepła. Zaletą takiego systemu nawiewu i wywiewu jest rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach z możliwością indywidualnej regulacji, a także obniżenie kosztów ogrzewania budynku o 50%. Ciepłe powietrze nawiewane i wywiewane powinno być zrównoważone; ważne jest, aby system wentylacyjny mógł wymieniać 300 – 500 m3/h powietrza bez naruszania wymogów dostępu. W powszechnym użyciu jest kilka rodzajów wentylacji mechanicznej.

Pomorskie wentylacja mechaniczna jest zarówno wydajna jak i ekonomiczna. Zapewnia komfortowe warunki życia, podnosi komfort poprzez zapewnienie stałej temperatury, czystsze powietrze i skuteczną eliminację zanieczyszczeń. Zimą ciepłe powietrze magazynowane jest w wymienniku ciepła rekuperatora, dzięki czemu możemy zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy kWh energii elektrycznej rocznie na ogrzewaniu w domu jednorodzinnym. Dzięki niemu nie trzeba martwić się o prognozę pogody, łatwo jest podejmować samodzielne decyzje o regulacji rekuperatora i prędkości obrotowej jego wentylatora – o wszystko zadba czujnik.

System wentylacji mechanicznej budynku powinien mieć zrównoważone przepływy: musi dostarczać do domu wymaganą ilość świeżego powietrza i usuwać zanieczyszczone. Jeśli świeżego powietrza jest mniej niż usuwanego, powoduje to gromadzenie się zanieczyszczonego powietrza w domu, co prowadzi do różnych chorób i dyskomfortu jego użytkowników. Należy upewnić się, że o montaż dba sprawdzony i rzetelny technik.